สีอักษร ตัวหนา ขีดเส้นใต้ .... ตัวเฉียง ... เคลื่อนไหว ... จัดกึ่งกลาง ..
ตัวอย่าง
[color=red]สวัสดี[/color] สวัสดี
[color=green][b]สวัสดี[/b][/color] สวัสดี
[move][color=blue][i]สวัสดี[/i][/color][/move] สวัสดี