รายการ คิด เปลี่ยน โลก จุดประกายความคิดเพื่อโลกน่าอยู่
 
  รายการ คิด เปลี่ยน โลก จุดประกายความคิดเพื่อโลกน่าอยู่


กันตนา จับมือ ช่อง 5 เสนอรายการ คิด เปลี่ยน โลก จุดประกายความคิดเพื่อโลกน่าอยู่ สนับสนุนโดย โตโยต้า
 นาย จาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ พันเอก ณัฎฐ์ เทียนทองดี หัวหน้าฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมด้วย นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตัวแทนผู้สนับสนุนรายการ ร่วมแถลงข่าวเปิดรายการ คิด เปลี่ยน โลก รายการโทรทัศน์ใหม่รายแรกที่จะช่วยจุดประกายความคิด และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ อาคาร The Style by Toyota สยามแสควร์ ซอย 7 บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในฐานะสถานีออกอากาศ ร่วมด้วย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้สนับสนุนรายการ ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการโทรทัศน์ ภายใต้ชื่อรายการ คิด เปลี่ยน โลก โดยมีรูปแบบรายการเป็นเรียลลิตี้ สอดแทรกสาระความรู้ผ่านนักแสดงรับเชิญ ที่จะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือเป็นรายการแรกของประเทศไทยที่ได้นำเสนอผ่านภารกิจที่เป็นเรื่องใกล้ ตัว เพื่อจุดประกายความคิด สร้างมุมมองใหม่และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ ตลอดจนให้ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และการดำรงชีวิตร่วมกับคนในสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ของรายการ เพื่อเป็นรายการที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อผู้ชมรายการ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันนำไปสู่การเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน
นาย จาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร จากบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ..ในปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปมาก เราจะเห็นจากความขัดแย้ง แตกแยก เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โลกของเราเผชิญกับความโหดร้ายจากธรรมชาติหลายครั้งหลายครา แต่ละครั้งล้วนแต่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมาย ทางกันตนาจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคน เปลี่ยนความคิด และสร้างมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ ตลอดจนให้ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ จึงได้นำเสนอรายการ คิดเปลี่ยนโลก รายการในรูปแบบของเรียลลิตี้ จุดประกายความคิด เพื่อโลก เพื่อสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดดจนปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชิวตในสังคมของโลกปัจจุบันนี้ ผ่านนักแสดงรับเชิญที่จะมารับมอบหมายภารกิจที่สำคัญเป็นเรื่องรอบ ๆ ตัว ซึ่งจะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์และแง่คิดที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจพัน เอก ณัฎฐ์ เทียนทองดี หัวหน้าฝ่ายรายการ จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กล่าวเพิ่มเติมว่า ...ทางกันตนาได้นำเสนอเรื่องและรายละเอียดของรายการมาให้พิจารณา ซึ่งนโยบายของทางช่อง 5 เอง ก็ได้มีการพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ คือ 

• การนำเสนอรายการที่มีสาระและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ซึ่งปกติรายการที่นำเสนอผ่านทาง ททบ.5 ก็จะเน้นเนื้อหาที่เป็นรายการเพื่อสังคมอยู่แล้ว

• ช่วงเวลาในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน รวมไปถึงครอบครัว จะเป็นช่วงระหว่างเวลา 16:00 – 19:00 น. 

เพราะ ฉะนั้นจากรูปแบบของรายการ คิดเปลี่ยนโลก ที่นำเสนอเข้ามา และได้ดูตัวอย่างของรายการ เป็นรายการที่ดีที่จะสามารถกระตุ้นและส่งเสริมในการเปลี่ยนแนวความคิดให้กับ เด็ก และเยาวชน จากการนำเสนอผ่านรายการได้ ทางกันตนาเอง ก็มีผลงานที่สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม นำเสนอผ่านช่อง 5 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นที่ยอมรับ ทางช่องจึงได้พิจารณาให้เวลา เพราะคำนึงถึงผลที่ได้รับสำหรับคนดูเป็นสำคัญนาย วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เปิดเผยว่า ...ในฐานะตัวแทนจากบริษัท โตโยต้าฯ ต้องขอขอบคุณทางบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ที่ได้ผลิตและนำเสนอรายการดี ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสังคมให้กับคนดู เพื่อเป็นอีกหนึ่งรายการ อีกหนึ่งทางเลือก และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ให้โอกาสบริษัท โตโยต้าฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรายการดี ๆ เช่นนี้จากนโยบาย ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยต้า ทั้งเครือข่ายธุรกิจ ตลอดการดำเนินงานในประเทศไทยมาเกือบ 50 ปี โดยเป้าหมายหลักของเรา คือ การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้เป็นสังคมแห่งความยั่งยืน อย่างโครงการที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการโตโยต้า ถนนสีขาว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน หรือ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ที่โตโยต้าได้มีการขยายเครือข่ายไปยังชุมชน และร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่ง สอดคล้องกับรูปแบบของรายการ คิดเปลี่ยนโลก ที่เป็นรายการเรียลลิตี้ สอดแทรกความบันเทิงและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัว เรา เพื่อเป็นการกระตุ้น จุดประกายความ คิด และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้หันมาใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเอง รวมไปถึงคนรอบข้าง เพื่อทำให้โลกและสังคมของเราน่าอยู่ขึ้น ซึ่งแตกต่างจากรายการอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับรายการโทรทัศน์ให้กับผู้ชม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจให้การสนับสนุน รายการครับ

สำหรับบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการโทรทัศน์ คิดเปลี่ยนโลก นั้น เต็มไปด้วย บุคคลสำคัญและสื่อมวลชนซึ่งมาร่วมงานอย่างคับ (เตือน ภาษาวิบัติ)คั่ง นับตั้งแต่ทีมผู้บริหาร ประกอบด้วยตัวแทนจากทีมผู้ผลิตรายการ และผู้สนับสนุนรายการ พิธีกรของรายการ นำโดย คุณท็อป พิพัฒน์ ซึ่งมาเป็นพิธีกรหลักงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการฯ ร่วมด้วย คุณจุ๋ย วรัทยา และ คุณโก๊ะตี๋ อารามบอย ซึ่งถึงแม้จะติดคิวถ่ายงาน แต่ก็ยังส่งภาพ VTR มาแนะนำตัวด้วย นอกจากนั้น ยังมีเหล่านักแสดงรับเชิญซึ่งข้าร่วมฝ่าฝันตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของ รายการ อาทิ คุณเพชร-รัตนารัตน์ เอื้อทวีกุล และคุณนาตาลี เดวิสนาย จาฤก กล่าวเพิ่มเติมว่า ...ทางกันตนาต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ที่ให้โอกาสและเวลาดี ๆในการออกอากาศ และอีกองค์กรหนึ่ง คือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยในการสนับสนุนรายการรายการ คิด เปลี่ยน โลก เป็นอีกหนึ่งรายการที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งแง่คิดและการสร้างมุมมองในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ อย่าพลาดนะครับ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18:30-19:00 น. ทางช่อง 5 ซึ่งเราหวังว่ารายการนี้ น่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะเป็นทางเลือกให้แก่คนดูในช่วงเวลานั้น จากประโยชน์ที่คนดูจะได้รับ ซึ่งผมเชื่อว่ารายการนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนดูทั้งเด็ก เยาวชน รวมไปถึงครอบครัวครับ
เครดิต:

http://www.caronline.net/ArticleDetail.aspx?ArticleID=784

แบ่งปัน
 Posted by : +Chinjung^_^ชินจัง+   IP : (110.77.229.213)   Date : 2011-08-15 20:11:42    PageView :  2282


 คนรักพอร์ช
 Date : 2011-09-19 07:07:02   IP : (182.93.210.142) ลบ
พอร์ชหล่อมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 Comment : 1
Email : Rabbit_1342.co.th
กลับขึ้นด้านบน

 คนรักพอร์ช
 Date : 2011-09-19 07:09:54   IP : (182.93.210.142) ลบ
รักพอร์ชอ่ะ อิอิ
รักมากด้วย
 Comment : 2
Email : Rabbit_1342.co.th
กลับขึ้นด้านบน

 JookKaJoom
 Date : 2011-09-30 09:46:14   IP : (125.27.25.36) ลบ
โอ้ว....รายการนี้ดีมากๆ ฮะ และพิธีกรหญิ่งก็สวยมั่กมากด้วยอ่ะฮะ
 Comment : 3
Email : thunmaporn.s@hotmail.com
กลับขึ้นด้านบน

 Comment
ชื่อ
อีเมลล์
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
Security Code :     
แสดงความเห็น

Design for : Internet Explorer version 6.0 or higher Resolution 1024x768 pixels Text size : Medium    ©Copyright 2004 Warattaya.com All Rights Reserved.